TS-20 Tohum Akış + Mesafe Kontrolü

Tohum Akış + Mesafe Kontrolü TS-20

Pnömatik Hassas Ekim Makineleri için detaylı tohum akış kontrolü ve tohum sıra üstü mesafe kontrolü.

TS-19, her bir üniteye takılan optik sensörler ve tekere takılan hız sensörü ile elektronik algılama, ölçüm ve hesaplama teknolojisi sayesinde 12 sıraya kadar ünite bazlı hassas akış kontrolü sağlar. Farklı tohum türleri ve ekim hızlarına göre tohum akış parametreleri kullanıcı tarafından değiştirilebilir ve akış kesildiğinde sesli, görsel ve ışıklı ikaz ile kullanıcı uyarılır. Ekim hızı, alan bilgisi monitörde anlık görüntülenir (ha/da) ve bu verilerle hektar başına atılacak tohum miktarı hesaplanarak ekim esnasında kullanıcıya gösterilir. Ayrıca ekim sonunda, gerçekleşen hektar başına düşen tohum miktarı görüntülenir. Böylece kullanıcının, hassas ekim yapması, ekim esnasında sorun yaşandığında uyarılarak gerekli müdahaleyi yapması ve tohum akışını sürekli kontrol etmesi sağlanır. Opsiyonel olarak takılabilecek motorlu mikro granül gübre atım kontrol sistemi ile entegre çalışır.

Monitör bilgisi
 • Ekim hızını,
 • Ekilen alan bilgisini,
 • Her ünite için sıra üstü mesafe bilgisini,
 • Metrekareye düşen ortalama tohum adedini,
 • Ortalama sıra üstü mesafe bilgisini,
 • Hektara düşen tohum adedi bilgisini,
 • Makinedeki vakum miktarını ekranda gösterir.
Kalibrasyon Bölümü
 • Ekime başlamadan önce, kalibrasyon bölümünde tekleme ayarını kontrol edebilirsiniz.
 • Sensörlerin toz oranlarını görebilirsiniz.
 • Ekim öncesi mekanik problemlerin tespit edilmesine yardımcı olur.
Kolay Kurulum
 • CAN-BUS Altyapısı ile kolay kurulum.
Hafıza
 • Son beş parsel ekilen alan bilgisini hafızasında saklar.
 • Toplam alan bilgisi hafızada saklanır ve silinemez.
 • Son parsel ekilen alanda hektara düşen tohum adedini hafızasında saklar.
Dil Desteği
 • Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusca (Kiril Alfabeli), Bulgarca (Kiril Alfabeli), Romence, Sırpça, Macarca, Yunanca (Yunan Alfabeli).
Otomatik Test
 • Sistem açılışında otomatik test ile sistem kontrolü yapar.
 • TS20GLCD-CANBUS X 1
 • INTCAB-CANBUS-V1-L   ARA KABLO X 1 veya INTCAB-CANBUS-V2-L   ARA KABLO X 1
 • LOSCAN-7-45-19V veya USCAN-45-19V  X 1-16
 • ESCAN-110-19V  X 1
 • VKMCAN-20-V1 VAKUM SENSÖRÜ X 1